Crowdfunding inwestycyjny — jak inwestować rozsądnie?

Jakub Szczotka27.11.2020 r.

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

  • jak możesz zarobić pieniądze, inwestując w akcje spółek w ramach ECF,
  • jak możesz dokonać exitu z inwestycji i zrealizować swój zysk,
  • ile czasu upłynęło między zakończoną kampanią a pierwszym udanym debiutem na rynku NewConnect w Polsce,
  • ile można było zarobić na tym wydarzeniu.

Rynek crowdfundingu w Polsce i na świecie rozwija się prężnie, co przekłada się na zwiększone zainteresowanie ze strony nowych inwestorów i tylko kwestią czasu wydaje się, aż ta metoda inwestowania przebije się do powszechnej świadomości. Przyczyna tego stanu rzeczy jest dość prosta:

Internet pozwolił szerokiemu gronu osób łatwo i szybko inwestować pieniądze

Nic nie wskazuje na zmianę tego trendu. Spore znaczenie w tym kontekście ma rozwój mediów społecznościowych, które pomagają zbierającym nagłaśniać swoje projekty poprzez marketing tradycyjny, kampanie PPC (Pay Per Click) lub marketing szeptany czy wirusowy.

Różne przewidywania na temat kondycji branży zakładają różne wartości, ale wspólną cechą większości prognoz jest przekonanie o sporym i stabilnym wzroście wartości inwestycji w ramach finansowania społecznościowego. Już wkrótce może więc stać się ono poważną alternatywą dla tradycyjnych form inwestowania czy chociażby lokowania oszczędności w banku, gdzie oprocentowanie większości lokat i przeciętnego konta szybko zmierza w okolice zera.

 

 

Mimo że w Polsce da się zauważyć mocny trend wzrostowy w ilości emisji, w które możesz zainwestować swoje pieniądze, nie należy popadać w hurraoptymizm. Jeśli chcesz w bezpieczny sposób pomnożyć swoje środki, musisz pamiętać, że nowe inwestycje wymagają chłodnej kalkulacji, czasu oraz właściwego dopasowania ich do budowanego portfela inwestycyjnego. Crowdfunding to nie jest droga na skróty, która pozwoli Ci szybko zarobić pieniądze — podobnie jak inne w formy inwestowania wymaga odpowiedniego przygotowania.

Jak więc działa crowdfunding inwestycyjny?

Wyczerpujące przedstawienie tego zagadnienia to temat na osobny artykuł, a więcej o tym, jak działa crowdfunding inwestycyjny, możesz przeczytać w tym miejscu.

Upraszczając, możemy powiedzieć, że inwestując pieniądze w spółkę poprzez crowdfunding udziałowy, w zamian za przeznaczony na ten cel kapitał, wspierający otrzymują przede wszystkim akcje, które dają prawo do udziału w zyskach wybranej spółki. Co ważne, sami wspierający ustalają wysokość wkładu finansowego, czyli swojej inwestycji w daną spółkę. Zazwyczaj, by zacząć inwestować w ten sposób wystarczy nawet kilkadziesiąt złotych. Minimalny wkład jest bowiem równy cenie jednej akcji spółki.

Choć perspektywa inwestowania w rozwojowe i nowatorskie projekty poprzez crowdfunding jest kusząca, to dla inwestorów kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie: Jak mogę na tym zarobić pieniądze? W tym artykule postaramy się na nią odpowiedzieć, bo nie jest ona oczywista.

 

 

Od czego zacząć inwestycję?

Na naszej platformie znajdziesz oferty spółek, które znajdują się na różnych etapach rozwoju. Przed zainwestowaniem środków zachęcamy inwestorów do dokładnego zapoznania się z opisem planowanych przez nich przedsięwzięć, zrozumienia, na czym dany emitent chce zarabiać i na co chce wydać zebrane w ramach kampanii pieniądze. Na każdej podstronie emisji, jak i większości zapowiadających przyszłe emisje akcji, możesz zadać osobom reprezentującym daną spółkę wszelkie nurtujące Cię pytania.

Tylko dobre rozpoznanie tematu pozwoli Ci na trafne dopasowanie profilu spółki do własnych preferencji oraz świadome ulokowanie Twoich środków finansowych. Taka analiza wymaga trochę czasu, ale to praca, która z pewnością wcześniej czy później przyniesie efekty. Jest kilka rzeczy, na które zawsze warto zwrócić uwagę, a tu znajdziesz więcej informacji o analizie oferty danego emitenta.

Jak inwestorzy mogą zarobić pieniądze na wybranej inwestycji?

Metod, za pomocą których możesz zrealizować zysk z danej inwestycji, czyli kolokwialnie mówiąc — zarobić pieniądze — jest kilka i różnią się one złożonością i czasem, jaki będą one wymagały, aby Twój zysk się urzeczywistnił.

 

 

Wypłata dywidendy

Będąc akcjonariuszem danej spółki, podstawowym sposobem na zrealizowanie zysku z inwestycji jest otrzymanie dywidendy. W praktyce oznacza to, że gdy spółka wygeneruje zysk, walne zgromadzenie akcjonariuszy może podjąć decyzje o wypłacie określonej jego części. Każdy z akcjonariuszy partycypuje w dywidendzie proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Więcej o dywidendzie przeczytasz w pierwszej części artykułu o realizacji zysków z inwestycji.

 

 

Wykup akcji przez spółkę

Nieco rzadszym scenariuszem realizacji zysku jest wykup akcji przez spółkę, czyli tzw. buyback. Sprzyjająca koniunktura rynkowa oraz stabilny, zgodny z przyjętym planem rozwój, mogą skutkować podjęciem przez głównych właścicieli decyzji o wykupie akcji od akcjonariuszy mniejszościowych. Wówczas każdy akcjonariusz otrzyma cenę wykupu akcji i sam zdecyduje, czy jest ona dla niego wystarczająco korzystna, aby zrealizować profit z tej inwestycji.

Debiut na giełdzie

Emisja akcji spółki za pomocą platform crowdfundingowych, takich jak Emiteo, to szansa nie tylko na weryfikację pomysłu i rynkowego potencjału firmy. To także przygotowanie spółki do potencjalnego debiutu (IPO) na NewConnect czy Giełdzie Papierów Wartościowych. Wejście na tzw. rynek notowań ciągłych sprawia, że spółka może otworzyć się na jeszcze większą liczbę inwestorów, a dotychczasowi akcjonariusze mogą sprzedać z zyskiem posiadany pakiet akcji na otwartym rynku.

Więcej o debiucie giełdowym przeczytasz w drugiej części artykułu o realizacji zysków z inwestycji.

Pierwszy crowdfundingowy debiut na rynku NewConnect był tylko kwestią czasu

Pierwszym polskim emitentem, który miał okazję pomnożyć pieniądze swoich akcjonariuszy, zostało Plantwear, lider rynku drewnianych, lifestyle'owych akcesoriów. W pierwszej połowie 2019 r. spółka przeprowadziła kampanię crowdfundingową, a w trzecim kwartale tego samego roku zorganizowała dodatkową, prywatną emisję akcji, dzięki czemu pozyskała od inwestorów łącznie 2,4 mln złotych, przy wycenie na poziomie 10 mln złotych.

Debiut na warszawskiej giełdzie z początkiem 2020 roku dał dużo powodów do zadowolenia zarówno zarządowi spółki, jak i inwestorom. Cena akcji spółki na zamknięciu sesji wzrosła aż o 72,73%. Dla inwestorów był to więc jasny sygnał, świadczący o rynkowym potencjale tego typu przedsięwzięć. Z kolei właściciele Plantwear wyraźnie udowodnili, że praca, jaką włożyli w ten projekt od czasu przeprowadzania emisji crowdfundingowej, nie poszła na marne.

 

 

Do wyboru masz różnego rodzaju drogi wyjścia z inwestycji

Oczywiście, historia nie każdej spółki zakończy się tak dobrze, jak wspomnianego Plantwear. Jednak nawet jeżeli emitent, któremu powierzyłeś swoje pieniądze, nie pojawi się na notowanym rynku, nie oznacza to, że nie będziesz mógł zarobić pieniędzy na sprzedaży swoich akcji.

Sprzedaż prywatna

Wszyscy inwestorzy mają również możliwość bezpośredniej sprzedaży posiadanego pakietu akcji, o ile nie zostało to wcześniej ograniczone przez np. statut spółki. Często jest to najprostsza droga, by upłynnić zamrożone w inwestycji pieniądze — wystarczy znaleźć nabywcę i podpisać umowę, aby sprzedać posiadane akcje. Jak znaleźć takiego nabywcę? Większość spółek, które przeprowadziło crowdfunding udziałowy, zrzesza swoich akcjonariuszy w facebookowe grupy lub na prywatnych forach. To idealne miejsca do startu poszukiwań.

W tym artykule przeczytasz więcej o sprzedaży akcji spółek nienotowanych na giełdzie.

 

 

Akwizycja

Dobrze rozwijające się spółki są także często obiektem przejęć lub akwizycji przez większe podmioty. W takiej sytuacji większy inwestor, zainteresowany pozyskaniem udziałów od samej spółki, może złożyć ofertę wykupu akcji wszystkim mniejszościowym udziałowcom, po rynkowo zasadnej wycenie.

Sprzedaż na platformach ECF

Rada Europejska 8 lipca 2020 roku przyjęła nowe regulacje dotyczące crowdfundingu, które mają kluczowe znaczenie także dla inwestorów. Dotychczasowy brak jednolitej wykładni prawa w zakresie finansowania społecznościowego hamował rozwój rynku i stwarzał warunki do różnych interpretacji przepisów, co nie ułatwiało lokowania i zarabiania pieniędzy.

W ubiegłym roku wprowadzono nowe rozwiązania prawne, dzięki którym zaistnieje możliwość funkcjonowania pewnego rodzaju rynku wtórnego poprzez umożliwienie zamieszczania na platformach, takich jak Emiteo, ogłoszeń zbycia posiadanych akcji. Co to oznacza w praktyce? Każdy akcjonariusz spółki będzie mógł wystawić ogłoszenie o sprzedaży na platformie, trafiając w ten sposób do bardzo dużej liczby potencjalnych nabywców.

Ta na pierwszy rzut oka niewielka zmiana, zapewni wachlarz zupełnie nowych możliwości, zwiększy płynność akcji, a przede wszystkim podniesie bezpieczeństwa transakcji w ramach equity crowdfundingu.

Pomnożony kapitał to niejedyna korzyść, jaką możesz osiągnąć, korzystając z crowdfundingu inwestycyjnego — warto o tym pamiętać!

 

 

Czy da się więc szybko zarobić na crowdfundingu inwestycyjnym?

To możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne. Inwestując w akcje spółek poprzez crowdfunding udziałowy, nastaw się na zamrożenie pieniędzy na dłuższy czas. Owo oczekiwanie nierzadko będzie zrekompensowane satysfakcjonującą stopą zwrotu.

Pamiętaj jednak, że pośpiech i emocje to źli doradcy, a pomnażanie oszczędności to na swój sposób praca, w której wysokość „wynagrodzenia” zależy głównie od Ciebie.