Kim jest emitent i jak analizować jego ofertę?

Jakub Szczotka27.11.2020 r.

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

  • co kryje się pod pojęciem emitent,
  • jak analizować ofertę spółki, w którą chcesz zainwestować,
  • jakie ryzyka musisz poznać, zanim zdecydujesz się na inwestowanie w akcje,
  • co możesz i co musisz zrobić, zanim zaczniesz inwestować swoje pieniądze.

Co warto zrobić, zanim zaczniesz inwestować?

Skuteczne pomnażanie kapitału to bardzo skomplikowane zadanie. Wymaga chłodnej kalkulacji, analizy wielu danych i dużej ilości poświęconego czasu. W przypadku crowdfundingu udziałowego do podjęcia najlepszej możliwej decyzji inwestycyjnej niezbędne są: wiedza na temat działalności interesującego Cię emitenta, świadomość jego potrzeb finansowych oraz znajomość jego planów rozwoju.

Jeśli „odrobisz lekcję” i poświęcisz czas, by poznać interesującą Cię spółkę, to nawet zaczynając od małych kwot, jesteś w stanie sukcesywnie mnożyć swoje oszczędności.

O czym więc musisz pamiętać przed ostatecznym wyborem i jak właściwie zanalizować propozycję inwestycji, którą proponuje Ci dany emitent?

Kim właściwie jest emitent?

Na samym początku ustalmy, co w świecie inwestycji oznacza pojęcie emitent. Najprościej rzecz ujmując emitent to każdy podmiot, który wprowadza do obiegu pieniądze lub jakąkolwiek formę papierów wartościowych — najczęściej są to akcje lub obligacje.

 

Od czego zacząć analizę?

Pierwszym krokiem jest identyfikacja najbardziej istotnego parametru każdej emisji, tj. ile wynosi tzw. procent oferowany, czyli ile procent wszystkich akcji zostanie wyemitowanych w ramach zbiórki, na którą zdecydował się emitent. Ów procent pozwala wyliczyć kwotę, na którą wyceniane jest całe przedsiębiorstwo.

Dla przykładu: spółka planuje wyemitować 5000 akcji, każdą z nich po 100 PLN, co po pomnożeniu daje 500 tysięcy PLN. Jeżeli procent oferowany wynosi 10%, oznacza to, że cała spółka wyceniana jest na 5 mln PLN.

W kontekście tych wyliczeń musisz pamiętać, że owa wycena jest arbitralną decyzją spółki i to kupujący musi we własnym zakresie weryfikować jej zasadność. Wycena spółki wpływa także na cenę pojedynczej akcji. Na szczęście, powszechnym trendem na rynku crowdfundingu inwestycyjnego jest ustalanie ceny akcji na przystępnym dla początkujących inwestorów poziomie, by mogli oni inwestować małe kwoty, poczynając od kilkuset PLN.

 

 

Ryzyko inwestycyjne i ocena wyników finansowych, które prezentuje emitent

Każda spółka, starająca się pozyskać określoną kwotę poprzez finansowanie społecznościowe, będzie przedstawiać swoje dotychczasowe wyniki finansowe oraz prognozy na kolejne lata. Warto w ich kontekście pamiętać, że stara, dobra zasada — zbyt piękne, by było prawdziwe — doskonale znajduje zastosowanie podczas inwestowania w akcje.

W przypadku wykresów, które będzie przedstawiać emitent, kluczowy jest kontekst, czyli parametry i skala, jakimi owe wykresy operują. Kilka pytań, które warto sobie zadać przed kupnem akcji to:

Czy rozumiem, na czym emitent chce zarabiać?

Czy jestem w stanie wytłumaczyć sposób jego działania innej osobie?

Czy wartości na wykresach, które przedstawiła spółka, są, wedle mojej wiedzy i doświadczenia, realne?

Oczywiście nawet twierdzące odpowiedzi na te pytania nie powinny być jedynym bodźcem do inwestycji, ale jeżeli rozumiesz, na czym polega wartość aktywów i biznesplan danego emitenta, to bardzo dobry znak. Zanim jednak pieniądze opuszczą Twoje konto i zdecydujesz się na zakup akcji, warto poznać kilka istotnych pojęć.

Kluczowe pojęcia inwestycyjne

Przed zakupem papierów wartościowych warto poznać przede wszystkim dwa pojęcia: przychody netto i tzw. EBITDA. Te pierwsze to, upraszczając, suma środków otrzymanych w zamian za sprzedane dobra czy dostarczone usługi. To drugie (z ang. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) to zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, opłaceniem podatków i amortyzacją rzeczy niematerialnych.

Szczególnie miarodajny jest ten drugi wskaźnik, gdyż z zasady daje trafniejszy pogląd na sytuację finansową przedsiębiorstwa niż same przychody i częściej używany jest do porównywania kondycji różnych firm. Oczywiście to nie wszystkie dostępne narzędzia analizy, ale to absolutne minimum, które warto znać, zanim zdecydujesz się wzbogacić swój portfel o akcje danego emitenta.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do przeczytania o procesie due diligence.

 

 

Inwestowanie w akcje spółek — jakie branże brać pod uwagę?

Kolejnym pryzmatem, przez który należy analizować ofertę emitenta, jest potencjał branży, w której operuje. Odnosząc to do obecnej sytuacji w Polsce i na świecie, warto zadać sobie pytanie: Jak na branżę, w której operuje interesujący mnie emitent, wpływa pandemia: negatywnie, pozytywnie czy może w pomijalnym stopniu?

Nie bez znaczenia jest też konkurencja w danej branży — walka o klienta z wieloma konkurentami na mocno zagospodarowanym rynku to ciężkie zadanie nawet dla najlepiej przygotowanej spółki. Czy warto inwestować pieniądze w spółkę, która musi zmagać się z doskonale przygotowaną konkurencją?

 

 

Z drugiej strony im mniejsza konkurencja na danym rynku, tym większy jego procent spółka może zagospodarować, a tym samym większe przychody osiągnąć. Oceń też cel, jaki stawia sobie spółka — im jest on ambitniejszy, tym większe ryzyko porażki, a tym samym braku zwrotu z inwestycji.

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest zespół osób stojących za projektem. Jakie doświadczenie mają tworzący go ludzie? Jakimi projektami kierowali w przeszłości i za jakie produkty lub usługi odpowiadali? W jakiej sytuacji finansowej pozostawili swoje poprzednie biznesy? Czy są to ludzie, którym chcesz powierzyć setki, a może i tysiące PLN?

Doświadczenie inwestycyjne jest cenniejsze od złota

Warto wziąć pod uwagę, że ludzie, którzy osiągnęli sukces w jakiejś dziedzinie, często zaczynają szukać nowych wyzwań, które pozwolą im się rozwijać i nabywać nowe umiejętności, na nieznanych im wcześniej polach.

Poszukiwanie przez doświadczonych przedsiębiorców pieniędzy na nowe inwestycje nie jest niczym niespotykanym. Doświadczenie plus rzeczowe podejście do biznesu to dobre prognostyki, które znacząco zmniejszają ryzyko porażki danego przedsięwzięcia.

 

 

A czy opłaca się inwestować małe kwoty?

Oczywiście, ważne jest, by w przypadku jednorazowych inwestycji nie ryzykować dużych pieniędzy. Dzięki temu możesz rozłożyć swoje środki na zakup papierów wartościowych od kilku emitentów.

Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z inwestowaniem na rynkach finansowych, zacznij ją od małych kwot. Dzięki temu nabierzesz doświadczenia i wraz z upływem czasu będziesz w stanie coraz trafniej oceniać kolejne oferty emisji akcji.

Nic nie jest pewne jak w banku — dlatego zacznij od małych kwot

Nawet najbardziej dogłębna analiza oferty, jaką przedstawił Ci emitent, nie da gwarancji zysku. Jest to jednak absolutny fundament każdej inwestycji. Im więcej czasu poświęcisz na analizę oferowanych Ci warunków, sytuacji na rynku oraz czynników wpływających na działalność spółki, tym większa szansa, że Twoja inwestycja się zwróci.