Dlaczego dobry model finansowy jest kluczowy dla rozwoju Twojej firmy?

Jakub Szczotka17.02.2021 r.

Wśród wielu narzędzi, jakimi powinien posługiwać się współczesny przedsiębiorca, jednym z najistotniejszych jest właśnie model finansowy. To z jego pomocą będziesz w stanie zaprezentować swoją firmę, jej założenia finansowe oraz zdobyć uwagę i zaufanie potencjalnego inwestora.

 

 

Czym właściwie jest model finansowy?

Model finansowy to narzędzie, które pozwala opracować i przeanalizować kluczowe aspekty działalności. Dobrze przygotowany model pozwoli Ci przede wszystkim opracować prognozy dotyczące przyszłej kondycji przedsiębiorstwa. Dodatkowo sporządzenie takiego dokumentu uporządkuje i zweryfikuje podstawowe biznesowe założenia, wedle których działa dana firma.

Model finansowy to narzędzie szczególnie ważne dla startupów oraz przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju. Starannie opracowane dane pozwalają nakreślić realne plany dalszego wzrostu. To szczególnie ważne dlatego, że to właśnie dobrze udokumentowane perspektywy rozwoju przyciągają zewnętrzne źródła finansowania, jakim może być np. wsparcie anioła biznesu.

 

 

Model finansowy pomaga też w opracowaniu wyceny przedsiębiorstwa oraz obecnej sytuacji finansowej firmy. Wśród przedsiębiorców dość częstą praktyką jest finansowanie działalności własnego biznesu, szczególnie na jej początkowych etapach, poprzez kapitał własny.

W przypadku większości przedsiębiorstw, przychodzi jednakże moment, w którym dalszy rozwój możliwy będzie tylko po pozyskaniu dodatkowego kapitału, czyli najczęściej większego zewnętrznego inwestora. Warto więc tym miejscu podkreślić, że:

Solidny model finansowy jest niezbędny, by pozyskać zewnętrzne źródła finansowania

Poza wcześniej wymienionymi zaletami, taki dokument pozwala przedstawić potencjalnym inwestorom, jakie kwoty są niezbędne, by dany biznes sprawnie się rozwijał, na co zostaną przeznaczone uzyskane środki oraz jakie cele dane przedsiębiorstwo chce za ich pomocą osiągnąć. Rzetelnie wykonany model finansowy pozwala jasno zaprezentować niezbędne dane inwestorowi, pokazuje także, że przedsiębiorca wie o czym mówi i transparentnie podchodzi do tematu.

Jakie są wady i zalety modelu finansowego?

Dobrze sporządzony model finansowy umożliwia automatyzację wielu obliczeń, daje możliwość bieżącej analizy i monitorowania danych finansowych dotyczących danego przedsiębiorstwa, a dodatkowo umożliwia szybkie wyłapanie błędów w przyjętych założeniach lub dokonanych obliczeniach.

Warto jednak pamiętać, że niestarannie przygotowany model finansowy nie odda sensu projektu, którego dotyczy, a w przypadku bardziej rozbudowanych arkuszy, raz popełniony błąd w obliczeniach może rzutować na kolejne otrzymywane wyniki.

 

 

Jak powinien wyglądać model finansowy?

Zazwyczaj model finansowy przyjmuje formę arkusza kalkulacyjnego stworzonego w programie Excel lub jego odpowiedniku — niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest jego uniwersalność i przystępność. W ramach takiego arkusza można wyróżnić trzy rodzaje elementów.

Pierwszym z nich są dane, które wprowadza się na podstawie historii działalności biznesowej danego przedsiębiorstwa — jego wyników finansowych, danych dotyczących sprzedaży, posiadanego kapitału itd. Kolejnym elementem są formuły, dzięki którym wprowadzone dane historyczne przetwarzane są w prognozy. Ostatnim, kluczowym elementem, są wyniki tych obliczeń, które są materiałem do dalszej analizy. Kilka cech dobrego modelu to:

Możliwość weryfikacji założeń

Dobrze przygotowany model finansowy pozwala przeliczyć wyniki dla różnych założonych koncepcji. Nierzadko przy stawianiu prognoz dotyczących realizacji danego projektu, wymagane jest przeprowadzenie analizy kilku różnych scenariuszy.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Kolejną z cech dobrego modelu finansowego jest jego kompleksowość i przejrzystość. To narzędzie z założenia powinno zawierać wszystkie niezbędne dane, podane w przejrzysty i intuicyjny w obsłudze sposób, tak, by dostarczać jasnych wyników, które łatwo zinterpretować.

Model finansowy to nie tylko prognozy

Dobry model finansowy pozwala przygotować także inne kalkulacje, w zależności od potrzeb. Taki model może posłużyć m.in. do przygotowania analizy wrażliwości albo skupić się na pokazaniu KPI (kluczowych wskaźników efektywności) danego biznesu.

 

 

Z czego powinien składać się model finansowy?

By przekonać kogokolwiek do inwestycji, dane przedsiębiorstwo musi przedstawić model finansowy, który będzie prezentował informacje, jakich oczekują zainteresowani inwestorzy. Dlatego też nieodłączne części modelu finansowego to:

Rachunek zysków i strat

W tej części powinny zostać zawarte informacje na temat prognozowanych zysków i strat w wybranym okresie. Warto pamiętać, że niezbędne jest tutaj zachowanie maksymalnego obiektywizmu w przypadku przyjmowanych wartości — tak, by były one realne dla danej branży i zgodne z Twoją najlepszą wiedzą. W przypadku wydatków musisz pamiętać, by ująć wszystkie koszty, jakie ponosi Twoje przedsiębiorstwo, a w przypadku przewidywanych zysków ważne byś nie popadał w hurraoptymizm.

Bilans

W tej części powinny znaleźć się wszystkie aktywa i pasywa, które posiada dana firma. Warto pamiętać, że zaliczają się do nich także dobra niematerialne, które są częścią kapitału przedsiębiorstwa.

Rachunek przepływów pieniężnych

Na podstawie tej części modelu finansowego można określić płynność finansową danej firmy oraz jej zdolność do wywiązywania się z zobowiązań finansowych.

 

 

Model finansowy to klucz do pozyskania zewnętrznego kapitału

Gdy projekt, który rozwijasz, dojdzie do momentu, w którym niezbędnym środkiem do dalszego rozwoju będzie zewnętrzna inwestycja, dobrze przygotowany model finansowy okaże się narzędziem, które pozwoli Ci przekonać potencjalnego inwestora.

Nie wiesz jak zabrać się do przygotowania modelu finansowego?

To żaden powód do wstydu — nie jest to łatwe zadanie. Co więcej, możemy Ci w nim pomóc. Obecnie przygotowanie kompleksowego modelu finansowego to tylko fragment naszej szerokiej oferty, pomożemy Ci także w przygotowaniu teasera inwestycyjnego, pitch decku, elevator pitcha czy modelu biznesowego. Przeczytaj także o analizie SWOT, to przydatne narzędzie pomoże Ci bardziej analitycznie planować kierunek rozwoju Twojego biznesu.

Jeżeli chcesz więc pozyskać inwestora, to dobrze trafiłeś, z pewnością znajdziemy rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju Twojego biznesu i pozwolą Ci z powodzeniem starać się o pozyskanie zewnętrznego finansowania dla Twojego projektu.

 

 

Weryfikacja założeń to podstawa biznesowego rozwoju

Kompleksowo przyjrzymy się Twojemu przedsiębiorstwu i podpowiemy, co można zmienić, co można zrobić lepiej i jak usprawnić Twoją działalność!

Z naszą pomocą spotkania biznesowe przestaną spędzać Ci sen z powiek, a solidny model finansowy, to tylko jedno z wielu narzędzi, jakie otrzymasz w ramach naszych usług. Jesteś gotów wznieść swój biznes na wyższy poziom? Napisz do nas i umów się na darmową konsultację.