Instrukcja podpisu dokumentu za pomocą Profilu Zaufanego
1. Przygotuj dokument do podpisu i wejdz na stronę
2. Kliknij „Wybierz dokument z dysku" i załącz z komputera wcześniej pobrany dokument PDF.
3. Kliknij przycisk „Podpisz". Automatycznie zostanie wyświetlona strona logowania do Profilu Zaufanego.
4. Korzystając z wybranej metody, zaloguj się do Profilu Zaufanego.

Konto w Profilu Zaufanym możesz założyć przy pomocy bankowości elektronicznej lub na stronie www.pz.gov.pl
5. Po zalogowaniu się na Profil Zaufany naciśnij przycisk “Podpisz podpisem zaufanym”.
6. W celu potwierdzenia postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
7. Na stronie zostanie wyświetlony komunikat świadczący o poprawnym podpisaniu dokumentu.
8. Kliknij przycisk “Pobierz” w celu ściągnięcia na komputer podpisanego pliku o formacie XML lub PDF.
9. Następnie przejdź na stronę www.emiteo.pl/profil?menu=2, kliknij przycisk “Wybierz plik” i wybierz pobrany wcześniej plik w formacie XML lub PDF.